Bestuur en postadres

Het dagelijks bestuur van BTG bestaat uit:
Voorzitter: de heer Wim Berg
Secretaris: de heer Roy Gierman
Penningmeester: de heer Lykele van der Meulen

Samen met de zegsmannen van de vier complexen vormt het dagelijks bestuur “het bestuur” van de BTG. Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar samen. Jaarlijks is er een ALV waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de BTG, mede aan de hand van een financieel overzicht van het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast presenteert het bestuur in de ALV de plannen voor het komende verenigingsjaar.

Via het kopje “contact” op deze website kunt u via email in contact komen met het bestuur.

Het postadres van de BTG is: Postbus 63, 9700 AB Groningen
LET OP: met ingang van 1 december 2015 is postbus 63  vervallen. Het nieuwe postadres van de BTG is: Gorechtkade 176a, 9713 CN in Groningen.