8 november werkdag complex Langszij

Op zaterdag 8 november 2014 heeft complex Langszij  haar eerste gezamenlijke werkdag gepland. Er zijn inmiddels al een aantal aanmeldingen binnen van tuiniers van het complex. Zoals bekend maken vele handen licht werk, dus tuinier je op Langszij: kom langs en help mee! Er wordt gezorgd voor koffie en koek tijdens de dag.  Belangrijkste klus  is het in ere herstellen van de dubbele meidoornhaag op het complex.  We hopen op een mooie opkomst, goed weer en uiteraard een hoop gezelligheid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de zegsman van het complex.