ALV 2014 op 10 februari 2015

De Algemene Ledenvergadering (ALV) over het verenigingsjaar 2014 wordt gehouden op 10 februari 2015  in ‘Het Land van Kokanje’, Oude Boteringestraat 9 te Groningen. De aanvang van de ALV is 19.30 uur.  Na afloop van de vergadering is er een lezing door de heer Lambert Sijens van ‘De Tuinen van Weldadigheid’ (www.detuinenvanweldadigheid.nl) met als onderwerp ‘Vergeten en nog te ontdekken groenten’.