Bestuur

Het dagelijks bestuur van BTG bestaat uit:
Voorzitter: de heer Wim Berg
Secretaris: de heer Roy Gierman
Penningmeester: de heer Jan Houtman

Samen met de zegslieden van de vier complexen vormt het dagelijks bestuur “het bestuur” van de BTG. Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar samen. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging, mede aan de hand van een financieel overzicht van het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast presenteert het bestuur in de ALV de plannen voor het komende verenigingsjaar.

Via het kopje “contact” op deze website kunt u in contact komen met het bestuur.