Bonenstokken en bramenstruiken BTG complex Langszij

Tijdens een prachtige winterdag met volop zon (wij schrijven zondag 14 december 2014) hebben enkele tuiniers bonenstokken gezaagd op complex Langszij. Deze bonenstokken werden gezaagd uit de wilgen die voor ons complex staan. Doordat de gemeente niet jaarlijks de wilgen knot kunnen de tuiniers hiervan profiteren. Een milieuvriendelijker methode om aan bonenstokken te komen is nauwelijks denkbaar.

Aansluitend is begonnen om in de linker meidoornhaag van het complex de oprukkende bramen te verwijderen. Vanwege andere ontwikkel- en onderhoudswerkzaamheden op het complex hadden de bramen de afgelopen jaren kans gezien de meidoorn op flink wat plaatsen te overwoekeren. Omdat het juist de bedoeling is om de hagen in ere te herstellen, is gestart met het schonen van deze haag. Hiermee is nu een goede start gemaakt en naar verwachting zal tijdens een volgende werkdag in het voorjaar ook deze meidoornhaag opnieuw ingeplant kunnen worden.

 

Haag braamvrijmaken december 2014Wilgen knippen Langszij december 2014