Statuten, Huishoudelijk Reglement en huurvoorwaarden

De BTG heeft Statuten en een Huishoudelijk Reglement (HR) vastgesteld waarin onder meer de rechten en plichten van de BTG en van haar leden zijn vastgelegd. Daarnaast is in het HR het biologische karakter van de vereniging verder uitgewerkt. Biologisch tuinieren is erop gericht om het natuurlijke evenwicht in stand te houden met uitsluitend natuurlijke middelen. Biologisch tuinieren, dus zonder gifstoffen en kunstmest. Het gebruik van anorganische meststoffen en/of  chemische bestrijdingsmiddelen is dan ook niet toegestaan!

Opzegging van de huur van een tuin dient schriftelijk, voor 1 december van het lopende jaar, te gebeuren bij de secretaris van de BTG (p/a btg.groningen@gmail.com).

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn via onderstaande snelkoppelingen ter inzage.

Statuten BTG

Huishoudelijk Reglement BTG