Huurkosten

De huurkosten verschillen per complex en zijn afhankelijk van de grootte van de gehuurde tuin. De contributie is opgebouwd uit het lidmaatschap van de vereniging en een prijs per m2 tuin. Lidmaatschap van de vereniging zonder het huren van een tuin is ook mogelijk. Om u een indicatie te geven: een tuin van 100 m2 op ons tuiniercomplex Langszij kost ongeveer 55,– Euro (prijspeil 2020).

Naast de jaarlijkse huurkosten kent de BTG nog sleutelgeld en borg “schone tuin”. Voor een sleutel die toegang geeft tot een complex betaalt u een bedrag borg, die bij inlevering van de sleutel weer wordt gerestitueerd. Nieuwe tuiniers betalen tevens borg “schone” tuin die bij het opzeggen van de huur ook weer wordt gerestitueerd. Van restitutie is echter hierbij alleen sprake indien de tuin ook schoon weer wordt verlaten, dit ter beoordeling van de zegsman van het complex c.q. het bestuur van de BTG.

De BTG is aangesloten bij de Stadjerspas van de gemeente Groningen. Indien u in het bezit bent van een Stadjerspas, dan kunt u hiermee korting krijgen op de kosten van de BTG. Voor meer informatie over de Stadjerspas kunt u terecht op https://stadjerspas.nl

Voor vragen over de huurkosten en overige vragen over de kosten kunt u contact opnemen met de zegsman van het desbetreffende complex of met de penningmeester van de vereniging.