Huurkosten

De kosten verschillen per complex enigszins, en zijn daarnaast afhankelijk van de grootte van de gehuurde tuin. De contributie is opgebouwd uit het lidmaatschap van de vereniging (€ 15,– per jaar) en een prijs per gehuurde vierkante meter tuin (rond de € 0,50 cent per vierkante meter per jaar). Om u een indicatie te geven: het huren van een tuin van 50 vierkante meter op ons tuiniercomplex Langszij kost op dit moment ongeveer € 40,– per jaar. Lid zijn van de vereniging zonder een tuin te huren is ook mogelijk. Dit kost € 15,– per jaar. 

Naast de jaarlijks terugkerende contributie zijn er eenmalige kosten bij de aanvang van het lidmaatschap, bestaande uit een borg ‘sleutelgeld’ en een borg ‘schone tuin’.  Voor een sleutel die toegang geeft tot een complex betaalt u eenmalig een borg (€ 15,–), die bij inlevering van de sleutel weer wordt gerestitueerd. Nieuwe tuiniers betalen tevens eenmalig borg ‘schone’ tuin (€ 45,–), die bij het opzeggen van de huur ook weer wordt gerestitueerd. Van restitutie is echter alleen sprake indien de tuin bij beëindiging van het lidmaatschap schoon wordt achtergelaten, dit ter beoordeling van de zegsman van het complex c.q. het bestuur van de BTG.

De BTG is aangesloten bij de Stadjerspas van de gemeente Groningen. Indien u in het bezit bent van een Stadjerspas, dan kunt u hiermee korting krijgen op de kosten van de BTG. Voor meer informatie over de Stadjerspas kunt u hier terecht.